WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Kategoria: Poradnik

Utylizacja części samochodowych – jak to zrobić?

przez ananadsy

Utylizacja części samochodowych jest ważnym krokiem w procesie dbania o środowisko. W przypadku samochodów osobowych, które wymagają naprawy lub wymiany elementów wyposażenia, warto rozważyć oddanie tych części do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwany „PSZOK”. Punkty te pozwalają na oddanie elementów, które jeszcze mogą posłużyć innym albo przez odpowiednią ich obróbkę ponownie trafić…

Czym są odpady rolnicze?

przez ananadsy

Odpady rolnicze to produkty uboczne lub resztki pochodzące z działalności rolniczej. Mogą być to odpady z produkcji roślinnej, takie jak słoma, ścięte trawy, a także odpady z produkcji zwierzęcej, takie jak obornik, odchody lub resztki paszy. Ze względu na ich cechy składu chemicznego i zanieczyszczeń, odpady te wymagają specjalistycznej ochrony środowiska przed emisją do wód…

Jak zadbać o odpowiednią gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie?

przez ananadsy

Aby zadbać o odpowiednią gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, należy przede wszystkim stworzyć system ewidencji odpadów i ich przeznaczenia. Ważne jest, aby odpady były segregowane już na etapie powstawania i trafiały do właściwych pojemników. Należy również przestrzegać obowiązujących przepisów i norm związanych z gospodarowaniem odpadami, takich jak ich transport oraz magazynowanie. Przedsiębiorstwo powinno również dbać o…

Hierarchia postępowania z odpadami – o czym powinniśmy pamiętać?

przez ananadsy

Hierarchia postępowania z odpadami to podstawowy element działań zmierzających do ochrony środowiska. Zgodnie z nią, należy pamiętać, że najważniejszym celem jest ograniczenie ilości powstających odpadów, a nie tylko ich składowanie czy przetwarzanie. Należy wybierać odpady, które da się przetworzyć na surowce wtórne i dążyć do osiągania jak najwyższego stopnia ich odzysku. Dzięki temu można zmniejszyć…

Jak ukryć kosz na śmieci? – zabudowa śmietnika

przez ananadsy

Zabudowa śmietnika w ogrodzeniu to rozwiązanie, które jest bardzo popularne w nowoczesnych ogrodach. Śmietnik jest nieodłącznym elementem każdej posesji, ale jego estetyczna wartość pozostawia wiele do życzenia. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na zabudowę śmietnika, która nie tylko chroni go przed deszczem i śniegiem, ale przede wszystkim skutecznie go ukrywa. W ten sposób ogród…