WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Co to jest BDO i kto musi się w nim rejestrować?

przez ananadsy

W dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać jak ważne jest dbanie o środowisko oraz świadome gospodarowanie odpadami. Na szczęście powstają takie narzędzia jak BDO, czyli Baza Danych Odpadowych. BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestracja w BDO służy do gromadzenia danych związanych z gospodarką odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami prowadzona jest przez marszałków województw. BDO zostało stworzone po to, aby usystematyzować sektor gospodarowania odpadami poprzez zbieranie informacji o podmiotach gospodarczych, które je wytwarzają. Baza BDO również wspiera organy, które stoją na straży ochrony środowiska. Ma pomóc w walce z niewłaściwym zarządzaniem odpadami np. wyeliminować firmy działające bez stosownych zezwoleń, szarą strefę czy dzikie wysypiska śmieci. Zdarza się, że firmy wytwarzające odpady celowo zaniżają swoje dane, aby zmieścić się w normach. Rejestr BDO ma zniwelować tego typu procedery. 

W razie problemów z odpadami warto odezwać się do specjalistów, profesjonalną obsługę wywozu odpadów prowadzi GRUZPOZ

Kto musi prowadzić ewidencję w BDO?

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku w ramach BDO uruchomiono moduł ewidencji i sprawozdawczości. Zgodnie z wytycznymi obowiązek wpisu do rejestru BDO mają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję. Zobowiązani są również przedsiębiorcy którzy wprowadzają na terenie Polski: opony, produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie, pojazdy, akumulatory czy też sprzęt elektroniczny, także firmy, które produkują lub importują opakowania na terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że zobowiązani do zarejestrowania się w bazie są nie tylko duże, ale również jednoosobowe firmy, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady. Obowiązek rejestracji mają również podmioty dokonujące wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerujące w ich strukturę. W opisywanej bazie rejestracji muszą dokonać podmioty określone w artykułach 50 oraz 51 ustawy o odpadach. Wpisu można dokonać zarówno w sposób tradycyjny w urzędzie lub wypełnić go online. 

Podmioty zwolnione z rejestracji w BDO

Ustawodawca wymienił w aktach prawnych podmioty, które nie muszą rejestrować się w BDO. Na tej liście znajdują się między innymi osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne. Są to np. wytwórcy odpadów komunalnych, a także wytwórcy odpadów związanych z pojazdami, które wycofano z użytku. Zwolnieni z obowiązkowego wpisu do rejestru są również rolnicy gospodarujący poniżej 75 ha użytków rolnych, jeżeli nie wymieniono ich w wspomnianym artykule 51. 

BDO – co warto zapamiętać?

W przypadku gdy musisz wpisać się do rejestru BDO istotną sprawą jest dotrzymanie wymaganych prawem terminów. Działalność, która podlega wpisowi musi uzyskać go przed jej formalnym rozpoczęciem. Warto podkreślić, że rejestracja trwa nawet miesiąc w przypadku kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. Jeżeli dokument wróci do przedsiębiorcy, należy go poprawić i ponownie wypełnić. To znacznie przedłuża cały proces oraz zwiększa koszty, ponieważ każdy wpis do rejestru kosztuje 100 złotych w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 złotych w przypadku pozostałych.

Jeśli przedsiębiorca nie dokona rejestracji mimo formalnego obowiązku, powinien liczyć się z możliwą karą z tego tytułu. Kary finansowe wymierzane przez sąd wynoszą od 100 do nawet ponad miliona złotych. Nie wpisując się do rejestru BDO narażamy swoją działalność na wysokie kary finansowe. 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł o BDO, sprawdź również:

Wywóz gruzu Poznań
Odbiór gruzu Poznań
Kruszarnia gruzu Poznań