WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Czym różni się kontener na gruz od kontenera na śmieci?

przez ananadsy
kontener na gruz czy na śmieci

Wiele osób często zadaje sobie pytanie, dlaczego gruzu nie można wyrzucać razem z innymi odpadami. Różnica polega na tym, że te dwa kontenery różnią się przede wszystkim budową oraz rodzajem odpadów, jakie można tam utylizować.
Kontener na gruz przeznaczony jest na śmieci pobudowlane, zwykle używany do wyrzucania materiałów takich jak drewno, płyty gipsowo-kartonowe i cegły. Natomiast kontener na śmieci używany jest zwykle do wyrzucania odpadów domowych, takich jak papierki po jedzeniu, ręczniki papierowe i puste puszki.
Mimo że pojemniki na śmieci wydają się niezwykle solidne, są wykonane zaledwie z grubego plastiku co z pewnością wystarczy w przypadku przechowywania tam zwykłych odpadów codziennego użytku. Przepisy prawne nie zezwalają bowiem na wyrzucanie gruzu do zwykłego kontenera na śmieci i usługi takie należy załatwiać z zewnętrznymi firmami zajmującymi się wywozem i składowaniem odpadów powstałych w wyniku remontu.

Dlaczego nie można wrzucać gruzu do pojemnika na śmieci?

Gruz definiuje się jako odpady powstałe w wyniku budowy, konserwacji lub rozbiórki budynków, dróg i innych konstrukcji.Dlatego więc głównym powodem, dla którego gruzu nie można wrzucać do kosza na śmieci, jest to, że jest on zbyt duży i nieporęczny, aby się tam zmieścił. Ponadto gruz często zawiera materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, jeśli nie zostaną prawidłowo usunięte. Co ważne gruz może doprowadzić do uszkodzenia śmieciarki, odpowiedzialność spoczywa wówczas na zarządzającym nieruchomością. W tym przypadku wytrzymałość jest czymś co w znaczny sposób wpływa na przydatność kontenera. W przypadku kontenerów na gruz konstrukcja wykonana jest z pokrytej farbą antykorozyjnej blaszy stalowej, wzmacnianej za pomocą kształtowników. Ze względu na fakt, że kontenery składujące odpady poremontowe muszą wytrzymać znaczne obciążenie punktowe, przed oddaniem kontenera do użytku muszą przejść test nawet do udźwigu kilku ton. Co najistotniejsze kontenery różnią się od siebie systemami, przeznaczonymi do ich transportu. Kontenery na gruz posiadają punkty zaczepowe i mocujące, co pozwala na ich swobodne uniesienie oraz załadunek, do specjalnie przystosowanego, w tym celu pojazdu transportującego.

Co nam grozi za wyrzucanie gruzu do zwykłego kontenera na śmieci?

Jeśli wyrzucimy gruz do zwykłego kontenera na śmieci, możemy zostać ukarani grzywną przez władze miejskie lub powiatowe, zawiesić usługę wywozu śmieci i zapłacić za wywóz odpadów specjalnych. Właściciel, który składuje odpady poremontowe w pojemnikach na śmieci, może zostać ukarany grzywną w wysokości 500 zł. Dlatego dobrym krokiem przed rozpoczęciem remontu jest zorganizowanie odpowiedniego kontenera na gruz i odpady poremontowe. Wyższe kary stosuje się w przypadku podrzucania gruzu na posesje sąsiednie i wiąże się z odpowiedzialnością finansową, do 5000 złotych. Mandaty mogę grozić również za nielegalny wywóz odpadów budowlanych i plasują się w granicach między 20 a 5000 zł.