WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Dzikie wysypiska śmieci – gdzie i jak legalnie składować odpady?  

przez ananadsy
dzikie wysypiska śmieci

Dzikie wysypiska to rodzaj nielegalnego wyrzucania śmieci, które ma miejsce na obszarach wiejskich oraz miejskich. Nielegalne składowanie to pozbywanie się odpadów bez zezwolenia, które może mieć miejsce wszędzie. Najczęstszą formą nielegalnego składowania odpadów są dzikie wysypiska. Dzikie wysypiska występują zwykle na obszarach wiejskich, gdzie gęstość zaludnienia jest mniejsza oraz znajduje się mniej miejsc na składowanie odpadów. Odpady w takich miejscach najczęściej nie są zabezpieczone co powoduje skażenia gleby oraz zanieczyszczenie wody. Najczęściej wiąże się to z nieprzyjemnym zapachem, siedliskiem wielu bakterii oraz groźnych grzybów. Najczęstszymi odpadami pojawiającymi się na dzikich wysypiskach są stare meble, zużyty sprzęt RTV-AGD, odpady poremontowe, opony, części samochodowe oraz różnego rodzaju kable.

Gdzie wyrzucać odpady, które są dla nas problematyczne?

We współczesnym świecie mamy do czynienia z wieloma różnymi rodzajami odpadów, które stanowią dla nas problem. Należą do nich tworzywa sztuczne, które trudno poddać recyklingowi i które zajmują dużo miejsca na wysypiskach śmieci. Innym rodzajem odpadów są odpady elektroniczne, do których należą stare komputery, telewizory i inne urządzenia elektroniczne. Tego typu odpady są toksyczne dla środowiska i trudno je bezpiecznie usunąć. Jeśli chodzi o wyrzucanie leków, najlepiej oddać je do apteki, w której odpowiednio zajmą się ich utylizacją. Utylizując odpady pochodzące z rozbiórki oraz prac budowlanych warto poprosić o pomoc zewnętrzną firmę, która może pomóc nam w ich zagospodarowaniu. Natomiast odpady elektroniczne, warto oddać do punktu zajmującego się składowaniem elektrośmieci, tym samym oszczędzimy nasze środowisko.

Nielegalne wysypiska – procedura i zgłaszanie

Nielegalne składowanie odpadów jest poważnym problemem w wielu krajach. Można je zdefiniować jako nieuprawnione pozbywanie się odpadów na terenie, który nie jest do tego przeznaczony. Nielegalne wyrzucanie śmieci może zdarzyć się wszędzie, ale zazwyczaj ma miejsce na opuszczonych posesjach lub pustostanach. Najczęstsze rodzaje nielegalnych wysypisk to gruz budowlany i rozbiórkowy, opony oraz śmieci domowe. Jeśli chodzi o zgłaszanie tego typu miejsc, warto zwrócić się do straży miejskiej. W momencie kiedy sprawca nie jest znany, należy sprawdzić, do kogo należy teren i wtedy to zarządca jest odpowiedzialny za usunięcie dzikiego wysypiska. Jednak jeśli byliśmy świadkami takiego nielegalnego postępowania, powinniśmy niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję, przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzikie wysypiska należą tam do oddzielnej kategorii. Kolejnym sposobem jest informacja Ochrony Środowiska o tym nieetycznym działaniu. Można to zrobić przez specjalnie przygotowany interaktywny formularz, który z pewnością ułatwi zgłoszenie nielegalnego składowiska śmieci w naszym regionie. Na szczęście rośnie ilość wykrywanych przestępstw środowiskowych.