WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Hierarchia postępowania z odpadami – o czym powinniśmy pamiętać?

przez ananadsy
hierarchia odpady

Hierarchia postępowania z odpadami to podstawowy element działań zmierzających do ochrony środowiska. Zgodnie z nią, należy pamiętać, że najważniejszym celem jest ograniczenie ilości powstających odpadów, a nie tylko ich składowanie czy przetwarzanie. Należy wybierać odpady, które da się przetworzyć na surowce wtórne i dążyć do osiągania jak najwyższego stopnia ich odzysku. Dzięki temu można zmniejszyć presję na środowisko naturalne i zredukować ilość odpadów składowanych na wysypiskach, co jest korzystne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla ekonomii kraju.

Hierarchia postępowania z odpadami w Unii Europejskiej

Hierarchia ta określa kolejność działań, które powinny być podejmowane, w celu ochrony środowiska, zdrowia publicznego i lepszego wykorzystania zasobów. Mówi nam, na jakiej zasadzie powinniśmy obchodzić się z odpadami, od najważniejszych do najmniej ważnych działań. Ustawa z 2012 r. z przynosi nam następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów,
  • przygotowywanie do ponownego użycia,
  • recykling,
  • inne procesy odzysku,
  • unieszkodliwianie.

Właściwe postępowanie z odpadami ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska oraz naszych zasobów naturalnych, dlatego ważne jest, aby przestrzegać zasad hierarchii postępowania z odpadami i podejść do tej kwestii w sposób odpowiedzialny.

Jakie są podstawowe zasady postępowania z odpadami? 

Podstawowe zasady postępowania z odpadami dotyczą ich segregacji i właściwego składowania. Odpady powinny być segregowane na mokre i suche oraz na odpady bezpieczne i niebezpieczne. Segregacja odpadów pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie materiałów wtórnych oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Osoby generujące odpady mają obowiązek przestrzegać zasad ich segregacji i składowania oraz oddawać je w wyznaczonych miejscach. W przypadku odpadów niebezpiecznych wymagana jest dodatkowa ostrożność i stosowanie specjalnych pojemników i etykiet. Utrzymywanie odpowiedniej jakości powietrza, gleby i wody zależy w dużej mierze od właściwego postępowania z odpadami, dlatego ważne jest, aby każdy z nas był świadomy swoich obowiązków.

Co lepsze Hierarchia Zero Waste czy Hierarchia postępowania z odpadami?

Hierarchia Zero Waste to podejście proekologiczne, które ma na celu minimalizację ilości powstających odpadów. W hierarchii postępowania z odpadami na pierwszym miejscu stoi zapobieganie powstawaniu odpadów, ale w przeciwieństwie do Hierarchii Zero Waste, tutaj segregacja odpadów i recykling są na równi ważne. W dalszej kolejności pojawiają się takie rzeczy jak kompostowanie i składowanie. Hierarchia postępowania z odpadami jest bardziej klasyczna, a Hierarchia Zero Waste to podejście dla tych, którzy chcą działać na rzecz środowiska i przeciwdziałać jego zanieczyszczeniu. W obu podejściach istotne jest oddzielanie surowców wtórnych od odpadów i stosowanie tych pierwszych do tworzenia nowych produktów.