WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Jak odróżnić czysty gruz od mieszanego?

przez ananadsy
gruz czysty i mieszany różnice

Wiele osób zastanawia się jak odróżnić gruz czysty od zmieszanego w celu jego ponownego wykorzystania. Istnieje kilka sposobów na jego rozróżnienie. Jednym z nich jest sprawdzenie koloru gruzu. Czysty gruz ma zazwyczaj jaśniejszy kolor, niż gruz mieszany. Innym sposobem odróżnienia jest sprawdzenie wielkości jego kawałków.
Niezmieszany gruz jest bardzo przydatny podczas realizacji dużych, średnich oraz niewielkich inwestycji. W zależności od jego wielkości najczęściej jest kruszony w specjalnych do tego maszynach oraz przesiewany. Do czystego gruzu, który możemy ponownie wykorzystać zaliczamy: ceramikę, tynk ze ścian i sufitów, procelanę, armaturę łazienkową, płytki oraz ceramiczne dachówki. Do czystego gruzu zaliczyć możemy również beton w różnorakiej postaci, taki jak skute fundamenty, betonowe zbrojenia. Wszystkie te elementy po uprzednim przygotowaniu mogą być wykorzystane ponownie do różnych inwestycji.
Gruz zmieszany składa się z różnych materiałów, które najczęściej pochodzą z remontów oraz rozbiórek domów. Miszane odpady budowlane niestety nie nadają się do ponownego wykorzystania, jest to spowodowane bardzo niską wytrzymałością tych materiałów, co jest niezwykle ważne w przypadku różnych podsypek stanowiących fundament. Do gruzu zmieszanego zaliczają się płyty gipsowo-kartonowe, gabaryty, tworzywa sztuczne, wełnę mineralną, drewniane elementy, elektrośmieci, ziemia, białe i szare cegły, szlaka oraz fola malarska.

Czego nie mylić z czystym gruzem?

Nie należy mylić czystego gruzu z niczym innym. Gruz definiuje się jako odpady lub śmieci, które pozostały po czymś, co uległo zniszczeniu i często uważa się je za bezwartościowe. Są jednak sytuacje, w których gruz może być wartościowy, np. gdy zawiera materiały nadające się do recyklingu. Do gruzu czystego zalicza się materiały, które są ściśle określone i są pochodzenia naturalnego. Warto odpowiednio odróżniać gruz mieszany od tego czystego, ponieważ jeśli jest dobrze segregowany może posiadać szerokie zastosowanie. Najczęściej używany do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych. Mimo że w skład czystego gruzu mogą wejść niewielkie ilości ceramiki, ważne jest, aby nie przekraczała ona 5% całego czystego gruzu.

Wywóz gruzu czystego.

Mimo że wywóz gruzu niemieszanego stanowi małe koszta, ważne jest, aby wrzucać do niego tylko ściśle określone i z góry ustalone materiały poremontowe. Wywóz gruzu niezmieszanego to proces usuwania gruzu i odpadów z terenu budowy. Czynność tę można wykonać ręcznie lub przy pomocy maszyn. Gruz i odpady można składować na wysypisku, spalić lub poddać recyklingowi. Jeśli jednak umieścimy w pojemniku nieprawidłowe odpady może wiązać się to z poniesieniem większych kosztów związanych z wynajmem, odmową odbioru wypełnionego pojemnika oraz usunięcia z jego wnętrza nieodpowiednich odpadów. Warto też wspomnieć, że wynajem kontenera na gruz mieszany wiąże się z wyższym cennikiem, natomiast daje możliwość na usunięcie większej ilości odpadów powstałych w wyniku remontu lub rozbióki.