WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Jakie są formalności dotyczące zgłoszenia rozbiórki budynku budowlanego

przez ananadsy
dokumenty rozbiórka

Przed przystąpieniem do rozbiórki budynku należy dopełnić kilku formalności. Pierwszą z nich jest uzyskanie od władz lokalnych pozwolenia na rozbiórkę. W pozwoleniu tym określone zostaną wszelkie konkretne wymagania, które muszą być spełnione, aby rozbiórka mogła się odbyć. Na przykład może istnieć wymóg powiadomienia sąsiednich nieruchomości lub przeprowadzenia oceny ryzyka.
Po uzyskaniu pozwolenia, kolejnym krokiem jest przygotowanie się do właściwej rozbiórki. Obejmuje to upewnienie się, że wszystkie media (woda, gaz, elektryczność) zostały odłączone, a wszelkie materiały niebezpieczne usunięte z terenu budowy. Po dokonaniu tych przygotowań można przystąpić do rozbiórki.

Jakie dokumenty trzeba złożyć alby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Nie wszystkie budynki wymagają pozwolenia na rozbiórkę. Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma pozostać rozebrany. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę wiąże się ze złożeniem pewnych dokumentów z tym związanych, jest to między innymi:

 • wniosek świadczący o pozwolenie na rozbiórkę,
 • pisemna zgoda właściciela obiektu,
 • szkic obrazujący usytuowanie obiektu budowlanego,
 • sposób oraz dokładny opis związany z prowadzeniem robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu, w jaki zapewnimy bezpieczeństwo dotyczące ludzi oraz mienia publicznego,
 • decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreślenie z rejestru zabytków.
 • opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę.

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę związane są pewnymi opłatami. Różnią się one w zależności od gminy, w której znajduje się nieruchomość. Należności mogą być różne w zależności od rodzaju przeprowadzanej rozbiórki. W większości przypadków opłaty skarbowe za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego wynoszą 36 zł od każdego budynku, a opłaty skarbowe plasują się w granicach 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.

Kiedy potrzebujemy zgody na rozbiórkę?

Istnieją pewne rozbiórki, których nie trzeba zgłaszać. Należą do nich rozbiórki stanowiące część rutynowych prac konserwacyjnych lub naprawczych, np. usunięcie komina lub rozebranie starej szopy. Pozwolenie na rozbiórkę potrzebujemy, w momencie kiedy, chcemy rozebrać:

 • budynki należące do rejestru zabytków oraz te objęte ochroną konserwatorską,
 • budynki posiadające powyżej 8 metrów i których odległość od działki jest nie mniejsza, niż połowa wysokości,
 • budynek wpisany do rejestru dziedzictwa,
 • uznany i wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • budowle uznane za pomniki historii.
 • Te znajdujące się w parku kulturowym,
 • budowle podlegające ochronie konserwatorskiej.

W momencie kiedy chcesz dokonać rozbiórki, a następnie wybudować nowy budynek, nie musisz składać odrębnego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o budowę. W takim przypadku wystarczy od razu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i zaznaczyć w nim, że planujesz zarówno rozbiórkę, jak i budowę.udowę i zaznaczyć w nim, że planujesz zarówno rozbiórkę, jak i budowę.