WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Kiedy podstawienie kontenera na odpady wymaga zezwolenia?

przez ananadsy
Kiedy podstawienie kontenera na odpady wymaga zezwolenia

Remont mieszkania czy budowa domu wiąże się zawsze z powstawaniem odpadów, często wielkogabarytowych. Aby usprawnić przebieg remontu, a przede wszystkim postępować zgodnie z przepisami, wszędzie tam, gdzie można spodziewać się powstania gruzu, niepotrzebnej ziemi, niepotrzebnych już mebli, starych instalacji czy też innych jeszcze odpadów o dużych wymiarach, stawia się kontener na odpady.

Kiedy kontener jest niezbędny na budowie?

Każdy inwestor podejmujący się budowy czy remontu, świadomy, że w wyniku prac powstaną odpady, które przekroczą limit bezpłatnego, czy też wpisanego w codzienną utylizację odpadów limitu, musi wynająć kontener na odpady wielkogabarytowe. Firma, od której wynajmuje się kontener, np wywóz odpadów budowlanych Poznań, wywozi powstałe odpady do utylizacji, a inwestor nie musi dalej się już nimi zajmować. 

Czy postawienie kontenera na odpady wymaga zezwolenia?

Obowiązkowe dla odpadów wielkogabarytowych kontenery na odpady Poznań wymagają w niektórych okolicznościach pozwolenia na ustawienie ich we wspólnej przestrzeni. Jeżeli kontener ma stanąć na terenie prywatnej posesji, inwestor nie musi starać się o zgodę administracyjną, ale jest zobowiązany do ustawienia go w taki sposób, by firma odbierająca odpady miała do niego dogodny dojazd. Jednocześnie odbiór gruzu Poznań, w trakcie odbioru odpadów, nie może zastawić drogi innym służbom i prywatnym pojazdom. 

Jeżeli inwestor jest zmuszony do ustawienia kontenera na odpady na powierzchni wspólnej dla wspólnoty czy spółdzielni jest zobowiązany już do uzyskania stosownych zezwoleń. W pierwszej kolejności musi zgłosić tę potrzebę właścicielowi terenu, czyli złożyć wniosek do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, do której należy dany teren. Jeżeli jedyne miejsce dla kontenera znajduje się na terenie nienależącym do żadnej wspólnoty, wówczas wniosek o pozwolenie na ustawienie kontenera należy złożyć w urzędzie gminy. 

Zwykle wywóz gruzu Piła realizowany jest z terenów wspólnoty, na podstawie złożonego tam wcześniej wniosku, przebiega bardzo sprawnie i szybko. Gorzej, gdy odbiorcą wniosku jest gmina. Wówczas należy liczyć się z tym, że uzyskanie zgody na postawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe potrwa kilka a nawet kilkanaście dni. 

Trzeba pamiętać, że to inwestor a nie firma dostarczająca kontenery jest zobowiązana do uzyskania pozwolenia. Nigdy nie warto omijać przepisów administracyjnych z tego zakresu. Inwestor, który postawiłby kontenery na gruz Poznań bez stosownego zezwolenia, może otrzymać karę, która przewyższy koszt całej operacji.