WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Kogo dotyczy i ile wynosi opłata recyklingowa?

przez ananadsy
opłata recyklingowa

Jest to opłata, która pobierana zostaje za jednorazowe torby foliowe oraz te z tworzyw sztucznych. Nie jest ona pobierana od wszystkich rodzajów toreb tylko od tych o określonej gramaturze. Należność tą pobiera się od tych toreb, których grubość jest równa lub większa, niż 15 mikrometrów. Z opłaty tej są, więc zwolnione torby bardzo lekkie, czyli posiadające poniżej 15 mikrometrów. Opłata ta dotyczy wszystkich przedsiębiorców zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym. Należność pobierana za jedną torbę foliową jest stała i wynosi 0,20 PLN. + VAT za sztukę od września 2019 roku. Jeśli przedsiębiorcę dotyczy ta opłata, a jest zwolniony z VAT-u, nie jest on wówczas naliczany. Zapłatę należy sfinalizować w sposób kwartalny, czyli do 15. dnia miesiąca, w którym opłata powinna być uregulowana. Dodatkowo od 2020 roku pojawił się obowiązek mówiący o tym, że należy zarejestrować taką działalność w BDO. Opłata ta opłacana jest bezpośrednio na konto Urzędu Marszałkowskiego przez przedsiębiorcę.

Różnice między opłatą recyklingową a opłatą produktową?

Opłata recyklingowa to taka, którą powinien pobrać przedsiębiorca zajmujący się prowadzeniem jednostki handlowej, w której oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Jeśli chodzi, więc o opłatę produktową jest to nic innego niż kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych do obrotu krajowego, które określone są ustawowo.

Istnieje kilka kluczowych różnic pomiędzy opłatami recyklingowymi a opłatami produktowymi. Pierwsza z nich dotyczy tego, że, opłaty recyklingowe są często obowiązkowe, podczas gdy opłaty produktowe nie. Kolejna sprawa to fakt, że opłaty recyklingowe są zazwyczaj pobierane przez rząd lub instytucje użyteczności publicznej, podczas gdy opłaty produktowe są pobierane przez producentów. Wreszcie, opłaty recyklingowe są zwykle znacznie niższe, niż opłaty produktowe.

Opłaty recyklingowe – wpis do rejestru BDO

Przedsiębiorca ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferują torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej. Wraz z wnioskiem pod rygorem składania fałszywych zeznań należy zamieścić oświadczenie mówiące o spełnianiu niezbędnych wymagań oraz oświadczenie mówiące o braku okoliczności, które mogłyby skutkować wykreśleniem z Rejestru BDO.

Warto pamiętać, że jeśli nie prowadzisz działalności bez obowiązkowego wpisu do rejestru wiążą się z tym poważne sankcje. Kara administracyjna zaczyna się o 5 tysięcy, a kończy na milionie złotych. Do tego dochodzą kary aresztu i grzywny.

Po rejestracji każda osoba otrzymuje od marszałka swój indywidualny numer rejestrowy. Marszałek tworzy konto w BDO i zawiadamia o aktywacji, nadaniu loginu i hasła dostępu. Konto to jest potrzebne w przypadku złożenia rocznego sprawozdania mówiącego o liczbie zarówno nabytych, jak i sprzedanych torebek, które wykonane są z tworzywa sztucznego.