WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Popiół z kominka lub pieca – gdzie i jak utylizować?

przez ananadsy
popiół z kominka

Długi czas nikt nie przejmował się tym, czym pali w piecu oraz tym, co można zrobić z pozostałościami po takim procesie. Popiół to pozostałość po ogrzewaniu swojego mieszkania. Najczęściej pojawia się w niektórych gospodarstwach domowych, w okresie grzewczym. Spalanie węgla, drzewa lub brykietu często powoduje znaczne nagromadzenie się tego surowca w naszych domostwach. Składa się on z niespalonych lub częściowo spalonych cząstek drewna lub węgla, a także wszelkich niespalonych materiałów, takich jak papier, liście i sadza. Duża ilość osób, która ogrzewa swoje mieszkania za pomocą kominka lub pieca nie ma pojęcia jak zagospodarować otrzymamy w tym efekcie popiół. Nie zdajemy sobie sprawy jak ważna jest prawidłowa utylizacja i jakie szkody przynosi dla środowiska znaczna niewiedza na ten temat.

Jakim odpadem jest popiół z kominka lub pieca i jak go utylizować?

Wiele osób zastanawia, gdzie wyrzucić popiół z komika lub pieca. Możemy wyrzucić go do śmieci, ale tylko w niektórych przypadkach. Przedstawimy parę sposobów na utylizacje popiołu:

  • W niektórych miejscowościach pył z pieca należy umieszczać w specjalnych workach lub pojemnikach, są one dostarczane w okresie grzewczym i mają szaro/stalową barwę,
  • W miejscach, gdzie nie pojawiła się żadna regulacja na ten temat, popiół należy umieszczać w odpadach mieszanych, utrudnia to prace podczas segregowania śmieci,
  • Zimą popularnym sposobem na pozbycie się popiołu jest rozsypanie go na terenie działki, może to zastąpić nam piasek, przez co nawierzchnia nie będzie aż tak ślizga, warto jednak pamiętać, że rozsypywanie pyłu na własną rękę na nieużytkach, łąkach oraz poboczach jest niezgodne z prawem i skutkuje mandatem wynoszącym 500 zł,
  • Popiół, który pochodzi z różnego rodzaju ognisk, gdzie spalane zostało drewno, może posłużyć jako naturalny nawóz oraz bardzo dobry materiał, który może wzbogacić kompost.

Gdzie utylizować popiół z kominka lub pieca?

Popiół najlepiej wywozić do miejsc do tego przeznaczonych, aby uniknąć kosztownych kar oraz aby zadbać o środowisko. Jeśli chcemy zająć się utylizacją tego odpadu najlepszym sposobem będzie jego wywiezienie. Można założyć, że jest to odpad i wywieźć go na wysypisko śmieci, to gmina decyduje o tym, jakiej segregacji podlega, Popiół można także zagospodarować samemu i wywieźć go do popularnych PSZOK-ów, czyli, czyli lokalnych Punktów Selekcyjnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Są też surowce, których nie można wykorzystać w ogrodzie. W popiele po spalaniu węgla kamiennego znajdują się pozostałości metali ciężkich, takich jak kadm, ołów, arsen czy związki rtęci i bez analizy chemicznej nie może być on użyty do nawożenia roślin przeznaczonych do spożycia. Nie ma, więc jednej i trafnej odpowiedzi jak najlepiej zająć się składowaniem tego surowca, ważne jest, jednak aby coś rozsądnym i wykonywać takie działania z głową.