WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Jak segregować odpady?

przez ananadsy
segregacja odpadów

Segregacja odpadów to temat powszechnie znany, lecz nie przez wszystkich lubiany. Odpady komunalne towarzyszą nam w życiu codziennym i nie da się od nich uciec. Należy je gdzieś wyrzucić, by nie zalegały one w domu. Jak segregować odpady, by było to prawidłowe i nie szkodziło naszej planecie?

Jak prawidłowo segregować odpady?

Wielu z was zastanawia się jak prawidłowo segregować odpady. Wystarczy nauczyć się pewnych schematów, by weszło to w nawyk. Najgorzej jest zacząć – dla kogoś, kto dotychczas wrzucał wszystko do jednego kosza, może być to nie lada wyzwanie. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. Według niego, w osobnych pojemnikach powinny znaleźć się:

 • papier, czyli opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe oraz papier pakowy. Tego typu odpady najczęściej umieszcza się w śmietniku koloru niebieskiego;
 • tworzywa sztuczne i metale, czyli: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, folie, plastikowe koszyczki po owocach, puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, kapsle, kartoniki po mleku i napojach. Kolor przypisany tym odpadom to kolor żółty;
 • szkło, czyli butelki i słoiki szklane. Ich kolor to zieleń;
 • odpady „BIO”, czyli m. in. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno oraz resztki jedzenia. Pojemniki na odpady „BIO” są najczęściej koloru brązowego
 • odpady zmieszane – należy do nich wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są:

 • odpady poremontowe i budowlane;
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
 • opony;
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Najczęstsze błędy podczas segregacji odpadów

Najczęstsze błędy podczas segregacji odpadów nie są popełniane specjalnie. Dzieje się to z niewiedzy, dlatego też prowadzonych jest wiele kampanii społecznych, które mają informować, jak prawidłowo wyrzucać śmieci. Najczęściej popełniane błędy, to m. in. traktowanie kartonów po napojach oraz zużytych pieluch jako papieru, ceramiki, luster czy świetlówek jako szkła, oraz popiołu i mięsa jako odpady zielone.

Po co segregować odpady?

A tak naprawdę po co segregować odpady? Segregacja odpadów to istotny element recyklingu i niezwykle ważny etap w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Efektywna segregacja odpadów niesie za sobą wiele zalet. Należą do nich m.in. ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska (mniej odpadów na składowiskach to mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska), lepiej wysegregowane odpady (lepszy surowiec do recyklingu), zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt. Segregując śmieci ratujesz Ziemię!