WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Co to są odpady poprodukcyjne i jak je utylizować?

przez ananadsy

Każdego dnia na całym świecie produkowane są ogromne ilości odpadów, zagrażających naszemu naturalnemu środowisku. Bardzo ważna jest odpowiednia segregacja oraz klasyfikacja powstających śmieci. Odpady poprodukcyjne to kategoria, w której mieszczą się odpady powstałe podczas procesu produkcji. Są to rzeczy, które nie znajdują zastosowania i nadają się jedynie to utylizacji. Odpady te powstają przy przemysłowej i wytwórczej działalności człowieka. W ustawie z 14 grudnia 2012 r. widnieje definicja, którą mówi, że za odpady uznajemy przedmiot, substancje, które posiadacz zamierza się pozbyć lub jest do tego zobowiązany. 

Przykłady odpadów poprodukcyjnych

Do odpadów poprodukcyjnych należy wiele rzeczy, które powstają w procesie produkcji. Odpady powstające w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach z takich branż jak: branża chemiczna, elektroniczna, tekstylna, farmaceutyczna, kosmetyczna należą do grupy odpadów poprodukcyjnych. Niemożliwe jest dla nich znalezienie innego zastosowania, więc wymagają utylizacji. Do tej kategorii można zaliczyć odpady mineralne, metaliczne, chemię z laboratoriów, odpady z tworzyw sztucznych, artykuły farmaceutyczne, środki do roślin czy opakowania. Wszystkie z tych wymienionych rzeczy nie da się ponownie wykorzystać, więc należy składować je jako odpady poprodukcyjne. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ nieprawidłowe składowanie takich śmieci powoduje ogromne zanieczyszczenie oraz niebezpieczeństwo dla naturalnego środowiska. Wraz z rozwojem gospodarczym naturalnie rośnie ilość powstających odpadów. Świadome gospodarowanie śmieciami to kluczowa kwestia dla zdrowia naszej planety.

Sposób utylizacji odpadów poprodukcyjnych

Odpady poprodukcyjne to duże zagrożenie zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Zawierają często szkodliwe substancje, które nie powinny dostać się do wód gruntowych czy ziemi. Jeśli będą nieprawidłowo magazynowane lub wyrzucane do pojemników, które nie są do nich przeznaczone, mogą grozić przedostaniem się do środowiska niebezpiecznych substancji. Odpady tego typu mogą również być łatwopalne, co grozi powstawaniem niekontrolowanych pożarów. Niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorcy z całej Polski stosowali kompleksowe rozwiązania, które nie będą zagrażać środowisku. 

Przykładem utylizacji odpadów poprodukcyjnych może być użycie prasokontenera. Taki kontener zgniata i unieszkodliwia niebezpieczne odpady. Może również służyć do odzyskania surowców. Podmioty odpowiedzialne za utylizację odpadów poprodukcyjnych muszą dysponować specjalistycznym sprzętem, który zgodnie z naturą zajmie się utylizacją tych odpadów. Takie firmy często prowadzą wynajem kontenerów do różnego rodzaju śmieci. Warto zainteresować się ofertą okolicznych firm, aby niebezpieczne odpady zawsze trafiały w przeznaczone do tego miejsce. 

Co mówią przepisy o utylizacji odpadów poprodukcyjnych?

W 2020 roku zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące wszystkich przedsiębiorstw, które wytwarzają inne odpady niż komunalne. Odpady poprodukcyjne muszą zostać zarejestrowane w systemie Bazy Danych Odpadowych. Wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty w Polsce, prowadzą recykling odpadów lub eksportują odpady opakowaniowe, podlegają obowiązkowej rejestracji. Proces rejestracji odbywa się w urzędach marszałkowskich. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji w systemie BDO grożą surowe kary. Wysokie kary finansowy lub nawet kara pozbawienia wolności. Podmioty, które nie zarejestrują się w BDO zostają pozbawione odbioru śmieci.

Sprawdź również nasze poradniki, które tworzymy dla naszych klientów w firmie Gruz-Poz:
Co to jest gruz mieszany i jak go utylizować?
Co warto wiedzieć zanim zamówisz kontener na gruz?
Co to jest BDO i kto musi się w nim rejestrować?