WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW POBUDOWLANYCH ZADZWOŃ:

530 307 010

Co to jest gruz mieszany i jak go utylizować?

przez ananadsy
Co to jest gruz mieszany i jak go utylizować

Kojarzony przez większość osób jedynie z odpadami gruz to materiał, który może służyć również jako materiał budowlany. Należy go jednak wcześniej poddać odpowiedniej utylizacji. Aby jednak można było to zrobić – należy zastosować się do zasad jego segregacji. Zanieczyszczony niektórymi odpadami (np. komunalnymi) może się już bowiem nie nadawać do ponownego użytku. Dlatego w poniższym artykule zdradzamy, czym jest gruz mieszany oraz, jak go zutylizować.

Gruz i jego rodzaje

Będący rezultatem prac remontowo-budowalnych gruz, można podzielić na 4 różne rodzaje. Mowa o gruzie czystym, mieszanym, zanieczyszczonym oraz o odpadach budowlanych. Oprócz okoliczności w jakich powstają, łączy je jeszcze jedną bardzo istotna cecha. Żadnego z rodzajów gruzu nie należy przechowywać, ani utylizować z odpadami komunalnymi. Jeżeli dojdzie do ich zmieszania – niestety gruz nie będzie możliwy do ponownego wykorzystania. Dlatego niezmiernie ważne jest, by wiedzieć, jak poprawnie to zutylizować. Na tym jednak jeszcze nie koniec. Niepoprawnie posegregowany w kontenerach gruz może również narazić właściciela posesji na karę finansową. Dlatego poniżej pokrótce wyjaśniamy, jak należy segregować odpady budowlane w postaci gruzu.

Czym jest gruz czysty?

Mówiąc o gruzie mieszanym, nie sposób wspomnieć o innych kategoriach tego odpadu. Gruz czysty to zgodnie z definicją odpady niezmieszane, do których zaliczamy:

 • Gruz ceglany,
 • Gruz betonowy,
 • Ceramikę,
 • Ziemię.

Czym jest gruz mieszany?

To drugi po gruzie czystym rodzaj odpadów, który stanowi mieszankę odpadów czystych z materiałami takimi jak:

 • Plastikowe butelki,
 • Opakowania po środkach chemicznych (gospodarczych i budowlanych),
 • Odpady szklane – butelki, słoiki itp.
 • Odpady niebezpieczne,
 • Opakowania po cemencie, farbach i materiałach budowlanych,
 • Okładziny podłogowe, dywany.

W przeciwieństwie do gruzu czystego, w kontenerach przeznaczonych do segregacji gruzu mieszanego można także umieszczać mieszanki:

 • Ceramiki i armatury sanitarnej,
 • Płyty G–K,
 • Siatka montażowe – wraz z tynkiem i klejem.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dodatkowo można w nich umieszczać także inne materiały – pod warunkiem, że nie wynoszą one więcej niż 5% zawartości kontenera. Mowa o:

 • Szkle i szybach,
 • Styropianie,
 • Wełnie mineralnej.

W przypadku, gdy granicą tą zostanie przekroczona, oznacza to, że nie można ich będzie zutylizować. Należy je wtedy oddać do PSZOK-u, gdzie zostaną one uznane za gruz zanieczyszczony. Jeżeli natomiast zostały one zmieszane z innymi odpadami, np. komunalnymi – taki gruz nie zostanie przyjęty.

Zastosowanie gruzu mieszanego

Gruz mieszany, podobnie jak i czysty stanowi bardzo pożądany materiał budowlany. Zanim jednak zostanie on ponownie użyty, musi zostać odpowiednio pokruszony. W tym celu powinien on zostać wywieziony do specjalistycznej kruszarni gruzu. Po pokruszeniu można go wykorzystać wtórnie, jako budulec fundamentów lub pod budowę podjazdu, parkingu, czy drogi dojazdowej.

Dlaczego znajomość utylizacji gruzu jest ważna?

Wiedza na temat segregacji oraz utylizacji gruzu w odpowiednich kontenerach na gruz jest niezwykle przydatna. Umożliwia ona bowiem bezproblemowy wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie każdy rodzaj gruzu może zostać przyjęty przez firmę zajmującą się jego wywozem. Jest to również bardzo ważne ze względu na to, że każdy rodzaj gruzu przechowuje się w specjalnie przeznaczonym i oznakowanym kontenerze. To z kolei przydaje się do tego, by zamówić kontener na odpady w Poznaniu.

Sprawdź również nasze pozostałe usługi, które świadczymy w firmie Gruz-Poz:

Worki big bag a kontener na gruz – na co się zdecydować?
Co zrobić z gruzem, który pozostał nam po remoncie?
Co zrobić ze starymi meblami, których już nie potrzebujemy?